Apie įmonę

„Didžiuojuosi galėdama pristatyti Akcinę bendrovę LieponEvent. Tai rezultatas – plataus masto renginių ir projektų valdymo patirties kartu su asmenine ambicija ir ilgalaike svajone. Įmonė įkurta namų ofise Stokholme, 2019 metais, paskatinta nuolatinio noro tobulėti, priimti naujų iššūkių ir padėti Lietuvos įmonėms „įplaukti“ į Švedijos rinkos vandenis. Į šią veiklą įdėta ne tik sukauptos patirties ir žinių, pastangų ir atsidavimo, bet ir meilės bei entuziazmo.“ – įmonės savininkė Kristina Lieponė

Pradžioje, įmonės veikla buvo koncentruota į įvairaus pobūdžio verslo renginių organizavimą, kas ir paaiškina įmonės logotipo prasmę. Tačiau laikui bėgant, įmonė, prisitaikydama prie kintančio rinkos poreikio bei išnaudodama savo privalumus, įtraukė naują paslaugą – verslo plėtros pagalbą – su prioritetu padėti Lietuvos SVV įmonėms, besidominančioms Švedijos rinka ir siekiančioms būti išgirstoms bei pastebėtoms joje.

Atstovauti ir reklamuoti Jūsų verslą ar projektą

Naudodamiesi trijų kalbų įgūdžiais, siekiame profesionaliai atstovauti Jūsų įmonę.

Paskatinti profesionalų tinklo kūrimąsi įvairiuose renginiuose

Siekiame palaikyti Jūsų įmonę visuose renginių valdymo žingsniuose: nuo renginio planavimo iki jo įvykdymo, taip suteikiant Jums galimybę koncentruotis į naujų verslo ryšių užmezgimą.

Palengvinti pasiruošimo procesą

Naudojantis projekto valdymo metodais bei patirtimi, siekiame suteikti kiekvienai renginio pasiruošimo proceso užduočiai malonios patirties.

Apjungti du regionus

Siekiame būti jungiamuoju tiltu tarp verslo atstovų dviejuose regionuose, suteikiant galimybę atrasti ir panaudoti bendradarbiavimo sinergijas.

Padėti verslo plėtros pamatus

Naudodamiesi savo lokalizacija ir vietos verslo kultūros žiniomis bei profesionalia darbo patirtimi, siekiame padėti įmonėms žengti pirmuosius žingsnius Lietuvos/Švedijos rinkoje.

Sukurti geriausią verslo renginio patirtį ir padėti Šiaurės šalių ir Baltijos regiono verslininkams būti lengviau pasiekiamiems ir matomiems.

One-event-stand meeting tampa klestinčiu bendradarbiavimu tarp Baltijos ir Šiaurės šalių įmonių, atstovaujant savo verslo idėjas pasauliniu mastu.

Įmonės įkūrėja

Nuo vidurinės mokyklos laikų mane visada domino renginių organizavimas, todėl aktyviai dalyvavau mokyklos veikloje. Po baigimo pradėjau savanorystės kelią tarptautinėje studentų organizacijoje AIESEC kaip aktyvus narys Lietuvoje. Su jos ir mentorių parama įgyjau daugiau kompetencijos ir drąsos priimti projekto koordinatoriaus ar organizuojančio komiteto pirmininko vaidmenis.

Nuolatinis lyderystės ir laiko valdymo įgūdžių ugdymas paskatino mane imtis daugiau atsakomybės organizuojant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines konferencijas Europoje ir už jos ribų. Be to, tai mane paskatino imtis vaidmenų kaip trenerio ir vedėjo. Padidėjusi tolerancija ir lankstumas sprendžiant problemas padėjo man pasiekti sėkmingų rezultatų įvairiuose projektuose.

Paskutinė savanoriška su projektu susijusi veikla buvo pagrįsta lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje (LJBŠ). Prisiimant nuo lyderio vaidmenų įvairiuose LJBŠ organizuojamuose renginiuose ir galiausiai iki lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje pirmininkės vaidmens, išmokau Skandinavijos darbo metodų ir požiūrio, taip pat supratau, kad svarbiausia projekto valdymo dalis yra komandinis darbas.

Skaičiuojant daugiau nei 10 metų renginių ir projektų valdymo patirtį daugiakalbėse komandose ir skirtingose ​​kultūrose, paskatino mane pasidalinti savo darbo metodais su klientais, ieškantiems profesionalių ir ekonomiškų sprendimų verslo renginių organizavime ir verslo plėtroje Šiaurės ir Baltijos šalių rinkose.

Mano istorija

Kompetencijos kėlimas ir pripažinimai

 • Retorinio kalbėjimo kursai Vienoje, Austrijoje, anglų kalba

 • Lyderystės kursai Stokholme, švedų kalba

 • Darbo aplinkos saugumo kursai Stokholme, švedų kalba

 • Dalyvavimas pardavimų srities konferencijoje ”Growth Academy”, Prahoje, anglų kalba

 • Geriausia metų darbuotoja 2015, Stokholmas, Švedija

 • LJB pozityvas 2017, Stokholmas, Švedija

 • Sertifikatas iš PMI instituto – CAPM (Certified Associate in Project Management), 2020

Kompetencijos kėlimas ir pripažinimai

 • Retorinio kalbėjimo kursai Vienoje, Austrijoje, anglų kalba

 • Lyderystės kursai Stokholme, švedų kalba

 • Darbo aplinkos saugumo kursai Stokholme, švedų kalba

 • Dalyvavimas pardavimų srities konferencijoje ”Growth Academy”, Prahoje, anglų kalba

 • Geriausia metų darbuotoja 2015, Stokholmas, Švedija

 • LJB pozityvas 2017, Stokholmas, Švedija